تمامی باجه‌های کارت شارژ اتوبوس ارومیه مجاز به اخذ ۴ درصد کارمزد شدند

تمامی باجه‌های کارت شارژ اتوبوس ارومیه مجاز به اخذ ۴ درصد کارمزد شدند

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه تمامی محل‌های نگهداری کارت شارژ اتوبوس مجاز به اخذ چهار درصد کارمزد و ارزش‌افزوده برای شارژ هستند گفت: این تصمیم براساس مصوبه شورای شهر ارومیه اتخاذ شده است. ؛