صرفه جویی در مصرف آب نیازمند مشارکت همگانی است

صرفه جویی در مصرف آب نیازمند مشارکت همگانی است

مصرف آب مطابق الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت آن، می تواند جایگزین کمبود منابع تامین آب باشد، یکی از فعالیت های عمده که همیشه مورد تاکید شرکت های آب و فاضلاب است، مدیریت مصرف با هدف کنترل و کاهش مصارف غیرضروری است.؛
سبزه هایی که در خانه گره زده شدند

سبزه هایی که در خانه گره زده شدند

سیزده بدر در فرهنگ عامه همه ما ایرانیان نماد نحسی بود و هر کسی در این روز به هر طریقی که بود باید بیرون می رفت و سبزه گره می زد و سنگ و چوب های کوچک در دل زمین می کوفت تا شر و بدی و بیماری و فقر و نداری و خلاصه همه نداشته ها و غم هایش را چال کند و آرزوی لحظات خوشی در سال جدید برای خود کند.؛
خشت اول گر نهد معمارکج تاثریا می رود دیوار کج

خشت اول گر نهد معمارکج تاثریا می رود دیوار کج

انتخاب به معنی خشت اول است اگر در انتخابات محلس درست عمل نکنیم یعنی خشت اول کشور را کج نهاده ایم و این یعنی پایه گذاری نادرست قوه قانون گداری کشور که این موضوع موجب کجروی دیوار سیاست کشور تا ثریا می شود.؛
جناب رئیس جمهور ، جناب نماینده و جناب کاندیدا

جناب رئیس جمهور ، جناب نماینده و جناب کاندیدا

  🔹جمشید کارگر است. اوضاع تولید کارخانه خوب نیست. او نگران شغل خود است. نمی داند اگر بیکار شود چه بکند. 🔹هوشنگ بازنشته آموزش و پرورش است. دو فرزندش در حال تحصیل در دانشگاه هستند. او نگران تأمین شهریه آنهاست. نمی داند چگونه در این شرایط، هزینه های سنگین تحصیل آنها در کنار اداره خانواده