نبود آزاد راه در آذربایجان غربی

نبود آزاد راه در آذربایجان غربی

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی بیان‌کرد: آذربایجان غربی دارای ۲۸۰ کیلومتر بزرگراه و ۱۱ هزار کیلومتر راه روستایی است این استان با سه کشور مرز مشترک دارد ولی فاقد آزاد راه است.؛